FIFeGF2017

FIFeGF2017

Generalforsamling - fortsat hvor vi slap i går

GA dag 2Posted by Bette Lind Fri, May 26, 2017 10:19:49
Vi er nu klar til at forsætte med de øvrige forslag.

g) Proposals regarding the Show Rules

FFB (BR): § 1.11 Permission for judges to officiate at two shows per day - vedtaget

Jeg havde ventet at dette spørgsmål ville være hurtigt afklaret, men diskussionen blev drejet over på udstillingsformater og hensyn til kattene, mens det reelt "kun" drejede sig om hvorvidt dommere måtte dømme på begge af de allerede tilladte 2 udstillinger på én dag.

Felinolog (BY): Annex 2 - Number of certificates, countries and judges for the titles IC/IP - vedtaget

1. DEKZV (DE) proposal 2: § 1.10.j (new) Organiser’s responsibility – judging division of cats - ikke vedtaget

JSC proposal 1: § 1.3 Judges’ undertaking to FIFe - vedtaget
Forslaget blev udsat i går, og er nu omformuleret så det specifikt går på, at dommere ikke må give avlsrettede bedømmelser (avlsgodkendelser).

EKL-Felix (EE): § 2.6.3 Winner Shows – only 1 Winner Show on same weekend - vedtaget
ændret til §2.6.2 og omformuleret en smule.

FFF (FR): § 2.6.3 Breed Best in Show (reduce amount of cats of remaining breeds to 40) - vedtaget

FFG (GR): § 2.6.6 Winner Shows – Mediterranean Winner (inkludering af GR) - vedtaget

CFCA (LV): § 2 (new sub-article) Judges’ participation at the World Show - ikke vedtaget
Generelt var stemningen i salen, at dette skal være op til de enkelte arrangører.

FFM (MX): Annex 4 - Certificates, countries and judges for titles in Asia and Latin America - extension of period - vedtaget

Mundikat (NL): § 2.6.8 (new) / § 1.11. a+b Winner Shows - change of show format - forslaget trukket
Der var en del diskussion om dette forslag, da det blev opfattet som en "degradering" af Winner-shows.

FNFR (RO) § 4.3 The title International Premier 5x CAPIB in 1 country for cats owned by non-breeders - ikke vedtaget
Dette er et spøjst forslag, der vil gøre forskel på kastrater alt efter hvem, der ejer kattene. Der er en del der mener, at det bør være nemmere at udstille flere gange i eget land, før man tvinges ud på udstillinger i udlandet, men det bør være ens for alle. Norge stillede forslag om dette sidste år, hvilket ikke blev vedtaget.

ARCCA (RU) Annex 2 - Number of certificates, countries and judges for the titles IC/IP - vedtaget

SVERAK (SE) proposal 1: Table of faults 7.2 - Deformities of the tail - vedtaget
Omformuleret med tilføjelse af "neuters 10 months or older" - klassereferencer fjernet igen, men resultatet er, at det bliver præciseret, at undtagelsen kun gælder kastrater fra 10 mdr. og op.

HWC/SC proposal 4: § 1.8.c Conditions for an international show – vaccinations - vedtaget
Omformuleret - i den gamle formulering var der risiko for at det kunne tolkes sådan, at alle katte skulle være vaccineret mod rabies for at kunne komme på show. Pointen er, at der kan være forskellige nationale regler, der skal overholdes, og at det er udstillerens ansvar, at sikre sig, at reglerne overholdes. Man kan ikke forvente, at udstillingsarrangøren leverer denne information, selvom de selvfølgelig er meget velkomne til at hjælpe.

SC proposal 1: § 1.4 Distance between shows
Præcisering af, at de 400 km gælder udstillinger arrangeret af forskellige FIFe medlemmer - ikke hvis det er en 2-cert. udstilling arrangeret af en klub jfr. de nye show-formater.

SC proposal 2: § 1.8.b Conditions for an international show – veterinary examination - vedtaget
Dette er en præcisering af den tolkning af den tidligere regel, som blev ført til protokols sidste år på FDs foranledning - den ændrer altså ikke noget, men gør det bare klart, hvordan reglen er.

SC proposal 3: § 1.16 Sending the catalogue - vedtaget

SC proposal 4: § 2.9 Certificates obtained at the World Show and the Winner Shows - vedtaget
Forslaget har været omformuleret et par gange. Det har været ganske svært for kommissionen at få den rette formulering på plads - formålet er at et Winner certifikat skal kunne bruges som det, man til en hver tid har brug for.

SC proposal 5: § 4.9.4 Breed Best in Show - vedtaget
at ikke fuldt anerkendte racer ikke tæller med i de nu 40 katte, der skal være af andre racer i kategorien, når der arrangeres Breed BIS.

SC proposal 6: § 4.9.7 Voting during Best in Show – referee judge - vedtaget
Udvidelse af hvilke dommere, der kan være skille-dommer ved uafgjort afstemning ved Best in Show. Det har pt betydning i kat. 1 og 4.

SC proposal 7: § 6.1.2.e Non-FIFe judges - vedtaget
Tilføjelse til hvad en non-FIFe dommer kan udføre af opgaver.

SC proposal 8: § 6.1.2.g (new) Non-FIFe judges - vedtaget
Tilføjelse om hvor mange gange et FIFe medlem(s klubber) kan have ikke-FIFe dommere til at dømme på deres udstillinger

Dermed er der ikke flere forslag til afstemning i dag.
Men: der er opstået diskussion omkring det første forslag fra bestyrelsen. En delegat har bedt om flere oplysninger om baggrunden for hvorfor bestyrelsen har stillet forslaget. Efter en redegørelse fra formanden, er der kommet forslag om at vende tilbage til dette forslag.

Dette er stillet til afstemning og vedtaget med alm. flertal. Men der kræves kvalificeret flertal for bestyrelsens forslag.

Der er nu en lang diskussion omkring konsekvenser af at fjerne referencen til at være styret af Grand Duchy of Luxembourg’s Civil Code. Men i og med at punktet nu er blevet åbnet, kan bestyrelsen trække forslaget, og dermed genfremsætte næste år.


Der udestår 3 punkter på agendaen:

22. Information on the World Cat Congress (WCC)
- her fik vi et kort indblik i det seneste møde, herunder at man i WCC havde en uoverensstemmelse med WCF, som dog ikke bør få indflydelse på vores daglige arbejde.

23. Miscellaneous
Her fik vi bla. at vide at FFF nu har afbrudt alt samarbejde med LOOF, som lovet på seneste GF i 2016.
Formanden takkede for god debat.

24. Close of the General Assembly

Jeg håber I har haft fornøjelse af at følge med i denne GF, og jeg takker jer for jeres opmærksomhed :-)
Hav en fortsat god fredag og en dejlig weekend.Generalforsamling - fortsat

GA dag 2Posted by Bette Lind Fri, May 26, 2017 09:18:42
Vi er nu i fuld gang her i Bratislava - vi startede med at kigge på katte smiley
Her er repræsentanter for alle 3 racer - British Longhair, Selkirk Rex og Thai.

Vi hørte allerede under de åbne møder, at der ikke var nogen invendinger fra nogen af kommissionerne, så det burde være oplagt at disse godkendelser går glat igennem.
For alle 3 racer vil det gælde, at godkendelserne bliver gyldige fra og med 1.10.2017.

BRC/JSC/HWC proposal 4: § 10.2.5 Full recognition of the British Longhair (BLH) - vedtaget

BRC/JSC/HWC proposal 5: § 10.2.5 Full recognition of the Selkirk Rex (SRL/SRS) - vedtaget
Bemærk: racen flytter fra kat. 2 til kat. 3

BRC/JSC/HWC proposal 6: § 10.2.5 Full recognition of the Thai (THA) - vedtaget
Generalforsamlingen

GA dag 1Posted by Bette Lind Wed, May 24, 2017 22:55:17
Så er vi ved at være klar til dag 1 på FIFes GA 2017.

Som altid indledes med præsidentens velkomst, og da vi desværre i det forgangne år har mistet en række dommere, heriblandt vores egen Birgit Nehammer og svenske Hans Lindberg, blev de mindet med 1 minuts stilhed.

Derefter skulle en række administrative gennemgås, stemmetællere, referent og kontrollanter vælges.

Præsidenten, generalsekretæren og kassereren aflagde derefter rapport, fulgt af rapporten fra revisorerne. Endelig blev der meddelt descharge til bestyrelse og kasserer.

Kommissionerne aflagde derefter rapport, og nu er det tid til valgene.

15. Elections

a) Election of a Vice-Secretary for a period of 3 years

Candidate:

Mr. Charles Spijker (NL-Felikat) - valgt

b) Election of a Vice-treasurer for a period of 3 years

Candidate:

Mr. Karl Preiss (AT-KKÖ) - valgt

c) Election of 3 Members of the Health & Welfare Commission for a period of 3 years.

Candidates:

Mr. Marek Chadaj DVM (PL)

Mrs. Jurgita Gustaitiene DVM (LT)

Mrs. Vanja Knez DVM (SI) - valgt

Mrs. Carin Sahlberg (FI) - valgt

Mr. Martin Urban DVM (CZ) - valgt


d) Election of 1 Member of the Disciplinary Commission for a period of 2 years

Candidates:

Mrs. Bette Lind (DK)

Mrs. Marie France Pohl (LU)

Mr. Joeri Vanrusselt (BE) - valgt

Mrs. Anna Wilczek (PL)

Til lykke til Joeri - jeg er sikker på, at han vil være en god tilføjelse til kommissionen.

Afstemning om finanserne:
Afgifter - vedtaget
Vederlag til Generalsekretæren - vedtaget
Budget - vedtaget

Applications for patronage membership (qualified - ¾ majority)
2 ansøgere fra Thailand:

Thailand (TH) – Finest Alliance Cat Thailand (FACT) Mentor: FFH
Thailand (TH) – The Conservative Cat Society (CCS) Mentor: 1. DEKZV (DE)

- hvis I undrer jer over, at de 2 klubber ikke går sammen i én forening (Føderation), sådan som vi har det i (næsten) alle andre FIFe lande, så har vi fået forklaret, at det ikke lader sig gøre i Thailand. Derfor skal der vælges mellem de 2 klubber. Og de kan ikke enes, så de vil ikke slås sammen.
Afstemningsresultatet betød at ingen af de 2 klubber fik kvalificeret flertal - ingen af dem fik absolut flertal, og dermed bliver ingen af dem optaget som patronage medlem.

21. Proposals

a) Proposals regarding the Statutes (qualified - ¾ majority)

The Board proposal 1: § 1.2 The organisation - ikke vedtaget


b) Proposals regarding the General Rules

NRR (NO) proposal 1: § 2.5 Membership-change procedure - vedtaget

The Board proposal 2: § 3.2 Administration - vedtaget

The Board proposal 2: § 3.2 Administration - vedtaget

The Board proposal 3: § 9.1 (new) Financial resources of the FIFe - vedtaget


c) Proposals regarding the Standards (including the General Part) & the EMS List

Felis Danica (DK) proposal 1: General Part – Table of faults 1.9 + 6.1 - vedtaget

Felis Danica (DK) proposal 2: General part - Standard House Cat - ikke vedtaget
-
ærgerligt nok. Vi havde tilpasset forslaget efter de åbne møder, men det var ikke nok.

NRR (NO) proposal 2: Standards - BLH/BSH - Changes to the standard - ikke vedtaget

BRC/JSC proposal no 1: Standards + general part + EMS list + BRR - modifiers incl Charcoal.
Forslaget skrevet meget om, så det kun omhandler registrering af Charcoal hos BEN og her bruger fremover "t", der også bruges for Amber hos NFO. - vedtaget.


d) Proposals regarding Breeding and Registration rules
1. DEKZV (DE) Proposal no 1: § 5.2.2. The cattery name - vedtaget

Felis Danica (DK) proposal no 3: § 3.3 Queens - ikke vedtaget

Felis Britannica (GB) proposal 2: § 6.5 BUR (Burmese) - withdrawn in favour of proposal from HWC.

SVERAK (SE) proposal 2: § 3.3 Queens - ikke vedtaget

HWC proposal 3
: § 6.5 BUR (Burmese) - vedtaget
Novicer er altså nu igen tilladt hos BUR

HWC proposal 2: § 6.5 BUR (Burmese) - ikke vedtaget
De 2 test krav fra HWC blev ikke så vel modtaget og set som overflødige af mange medlemmer.

HWC proposal 1: § 6.6 DRX (Devon Rex) - ikke vedtaget
som hos BUR set som ikke nødvendig testing.

BRC proposal 2: § 9.1.3 Re-registration in the target breed - ikke vedtaget

BRC proposal 3: § 10.2.2+4 + 11.2.2+4 Requirement for pedigrees during recognition process - vedtaget


------------------
Vi springer nu over de 3 forslag om racegodkendelse - det tages som første punkter i morgen! Der skal selvfølgelig være katte til sted

----------------------

e) Proposals regarding the Breed Council Rules

BRC proposal 7: § 2 Membership requirements - vedtaget


f) Proposals regarding the Judges Rules

Felis Britannica (GB) proposal 1: § 3.7 Participation in non-FIFe shows - vedtaget

Lettere omskrevet forslag.

The Board proposal 4: § 2.1.8 + 2.1.9 Training requirements - vedtaget


The Board proposal 5: § 2.3.6 Venue for the Judge’s examination - theoretical examination - vedtaget

The Board proposal 6: § 2.3.7.4 Practical examination - vedtaget
Lettere omskrevet.

The Board proposal 7: § 2.3.7.4 Practical examination (where to place the candidate) - vedtaget
omskrevet til "the candidate must not hear or see judgements of the cats in the category concerned".

The Board proposal 8: § 2.3.10 Report about the examination - vedtaget

JSC proposal 1: § 1.3 Judges’ undertaking to FIFe - udskudt til i morgen
Omformuleret, så det er mere rummeligt, men skal stadig omformuleres - så det udskydes til i morgen.

JSC proposal 2: § 2.1.5 Preliminary examination, admission as Student Judge - withdrawn

JSC proposal 3: § 2.1.8 + § 2.4.1 Training requirements - vedtaget

(what is a "foreign" country)

JSC Proposal 4: Rules for Judges & Student Judges § 2.3.7.5 Requirements for the organizers - vedtaget
Lettere omformuleret.

JSC Proposal 5: Show Rules Art. 6.8.1. - Judges' Report - vedtaget
Omformuleret og flyttet til dette afsnit i Show Rules i stedet for at være en tilføjelse til Rules for Judges & Student Judges.

Vi lukker nu ned for i dag - følg med igen i morgen smileyBratislava

Inden GAPosted by Bette Lind Wed, May 24, 2017 21:57:14
For at det hele ikke skal gå op i forslag, så vil jeg lige dele lidt fotos med jer - vi har haft mulighed for at se lidt af byen før og efter møderne.

Slottet i Bratislava - vi har kun set det udefra. Det ligger højt, og der er en fantastisk udsigt over byen og Donau.


En herlig figur i bybilledet - Man at Work:


En katte café manglede der heller ikke:Åbne kommissionsmøder

Inden GAPosted by Bette Lind Tue, May 23, 2017 16:07:40
Bratislava er, som I sikkert ved, rammen om årets FIFe generalforsamling 2017, og byen har vist sig fra sin bedste side, med solskin og varmt vejr. Hotellet, hvor møderne foregår, er fint, omend det ikke ligefrem ligger i et særligt kønt område af byen. Men vi er her for at arbejde, så det er fint nok.Inden selve generalforsamlingen afholdes de åbne kommissionsmøder, hvor vi har mulighed for at høre kommissionernes indstilling til de forskellige forslag, ligesom øvrige deltagene i møderne er i stand til at komme med kommentarer og spørgsmål.

Felis Danicas 3 forslag har nu været gennem møllen.

Der er håb om, at vi kan få gennemført det første forslag, nemlig at ændre konsekvensen af hvidplettethed og sternum-problemer. Dog var der en del snak om konsekvensen af at flytte hvide pletter fra "diskvalifikation" til "ingen excellent" - ville dette få konsekvenser for alle standarder, hvis det i dag stod som en fejl i standarden. Vi skal overveje om vi skal tilføje denne konsekvens som kommentar til vores forslag, så ingen kan være i tvivl.

Forslaget om huskattestandarden fik meget blandet modtagelse: der var nogle, der syntes det ville være fint at få ind at en huskat ikke skal ligne en eksisterende race, og andre der fandt det forkert at snakke om farver og pelskvalitet. Også her skal vi overveje en omformulering.

Det sidste forslag om at katten ikke må parres på udstillinger gav anledning til en del spydige kommentarer - alle er sådan set enige om, at dette ikke må forekomme, men mener også at det er unødvendigt at lovgive om dette. Det kan håndteres af udstillingsledelsen.

BSH / BSL forslaget fra Norge blev modtaget med en del debat: man er enige i målet, men ikke i formuleringen. Der havde ikke været kommunikation mellem BC for racen og de norske forslagsstillere inden forslaget, og det var BC ret træt af.

SVERAKs forslag om at tillade hunkatte at få op til 4 kuld pr. 24 mdr. blev kritiseret af HWC - alle kommissionens medlemmer var i mod forslaget, og kommentarerne fra salen var ligeledes negative: der er i dag gode muligheder for at få dispensation fra sit FIFe medlem hvis der er behov og ens dyrlæge støtter op om dette.

Breeding and Registration Commission (BRC) og Judges and Standards Commission (JSC) har et fælles forslag om nye EMS koder til at håndtere forskellige modifiers, hvilket var foranlediget af, at de havde behov for en kode for Charcoal hos BEN. Det ville i udgangspunktet betyde, at de ville flytte 11 og 12 over som en modifier kode, hvilket kunne give anledning til nogle uhensigtsmæssige ændringer for PER/EXO blandt andet, og denne del af forslaget blev trukket. Men på baggrund af en del kritiske spørgsmål fra flere af os, besluttede BRC at de ville holde møde i aften, og lave en revision af deres forslag.

Felis Britannica har trukket deres forslag om BUR novicer, og stiller sig i stedet bag Health and Welfares (HWC) forslag.

HWCs forslag om test for BUR og DRX gav en hel del diskussion. Der var ikke enighed i salen om, hvorvidt det var tests, det var nødvendigt at skrive ind i reglerne. Flere mente, at det er op til de enkelte medlemmer at opstille regler, hvis der er behov for tests i deres lande.

De 3 forslag om at give endelig godkendelse til hhv. Selkirk Rex, British Longhair and Thai blev støttet af alle kommissioner - alle krav er blevet opfyldt.

JSCs forslag om at begrænse hvor dommere må fungere som dommere blev diskuteret: hvis FIFes bestyrelse skal give tilladelse hver gang, så ender vi med at begrænse den service mange dommere udfører over for medlemmer i forbindelse med hobbyudstillinger, medlemsmøder mm. Vi håber, at JSC omformulerer dette forslag.

JSCs forslag om afholdelse af adgangseksamen for potentielle dommerelever er vi heller ikke voldsomt begejstrede for. Det er FIFe medlemmerne, der har ansvaret for eleverne under uddannelsen, og derfor er det ikke rimeligt, at medlemmerne ikke har føling med hvordan adgangseksamen foregår. Det giver derimod meget god mening med en central gennemgang af eksamens-papirerne.

Der var en del forslag fra Show Commission (SC) som ikke rigtigt krævede diskussion, eftersom det primært var oprydning, men forslaget om at tilrette reglerne om dyrlægeindtjek gav anledning til en masse diskussion, simpelthen fordi mange havde glemt, at dette blev debatteret sidste år, hvor FD fremsatte forslag om at gøre det klart, at alle katte skulle tjekkes, og da vores forslag faldt, fik ført til protokol, at den gældende fortolkning var, at det var op til udstillingsarrangøren at bestemme om alle eller kun nogle få skulle tjekkes. Forslaget fra SC er blot en præcisering af det, der blev aftalt sidste år.

Mange af de øvrige forslag er ganske ligefremme og gav ikke anledning til diskussion.

Nu skal vi i gang med at tilrette vores forslag om huskat og hvidplettethed, så de forhåbentlig har bedre chance for at gå igennem i morgen, og når det er på plads, så er vi klar til den første GF dag.