FIFeGF2017

FIFeGF2017

Åbne kommissionsmøder

Inden GAPosted by Bette Lind Tue, May 23, 2017 16:07:40
Bratislava er, som I sikkert ved, rammen om årets FIFe generalforsamling 2017, og byen har vist sig fra sin bedste side, med solskin og varmt vejr. Hotellet, hvor møderne foregår, er fint, omend det ikke ligefrem ligger i et særligt kønt område af byen. Men vi er her for at arbejde, så det er fint nok.Inden selve generalforsamlingen afholdes de åbne kommissionsmøder, hvor vi har mulighed for at høre kommissionernes indstilling til de forskellige forslag, ligesom øvrige deltagene i møderne er i stand til at komme med kommentarer og spørgsmål.

Felis Danicas 3 forslag har nu været gennem møllen.

Der er håb om, at vi kan få gennemført det første forslag, nemlig at ændre konsekvensen af hvidplettethed og sternum-problemer. Dog var der en del snak om konsekvensen af at flytte hvide pletter fra "diskvalifikation" til "ingen excellent" - ville dette få konsekvenser for alle standarder, hvis det i dag stod som en fejl i standarden. Vi skal overveje om vi skal tilføje denne konsekvens som kommentar til vores forslag, så ingen kan være i tvivl.

Forslaget om huskattestandarden fik meget blandet modtagelse: der var nogle, der syntes det ville være fint at få ind at en huskat ikke skal ligne en eksisterende race, og andre der fandt det forkert at snakke om farver og pelskvalitet. Også her skal vi overveje en omformulering.

Det sidste forslag om at katten ikke må parres på udstillinger gav anledning til en del spydige kommentarer - alle er sådan set enige om, at dette ikke må forekomme, men mener også at det er unødvendigt at lovgive om dette. Det kan håndteres af udstillingsledelsen.

BSH / BSL forslaget fra Norge blev modtaget med en del debat: man er enige i målet, men ikke i formuleringen. Der havde ikke været kommunikation mellem BC for racen og de norske forslagsstillere inden forslaget, og det var BC ret træt af.

SVERAKs forslag om at tillade hunkatte at få op til 4 kuld pr. 24 mdr. blev kritiseret af HWC - alle kommissionens medlemmer var i mod forslaget, og kommentarerne fra salen var ligeledes negative: der er i dag gode muligheder for at få dispensation fra sit FIFe medlem hvis der er behov og ens dyrlæge støtter op om dette.

Breeding and Registration Commission (BRC) og Judges and Standards Commission (JSC) har et fælles forslag om nye EMS koder til at håndtere forskellige modifiers, hvilket var foranlediget af, at de havde behov for en kode for Charcoal hos BEN. Det ville i udgangspunktet betyde, at de ville flytte 11 og 12 over som en modifier kode, hvilket kunne give anledning til nogle uhensigtsmæssige ændringer for PER/EXO blandt andet, og denne del af forslaget blev trukket. Men på baggrund af en del kritiske spørgsmål fra flere af os, besluttede BRC at de ville holde møde i aften, og lave en revision af deres forslag.

Felis Britannica har trukket deres forslag om BUR novicer, og stiller sig i stedet bag Health and Welfares (HWC) forslag.

HWCs forslag om test for BUR og DRX gav en hel del diskussion. Der var ikke enighed i salen om, hvorvidt det var tests, det var nødvendigt at skrive ind i reglerne. Flere mente, at det er op til de enkelte medlemmer at opstille regler, hvis der er behov for tests i deres lande.

De 3 forslag om at give endelig godkendelse til hhv. Selkirk Rex, British Longhair and Thai blev støttet af alle kommissioner - alle krav er blevet opfyldt.

JSCs forslag om at begrænse hvor dommere må fungere som dommere blev diskuteret: hvis FIFes bestyrelse skal give tilladelse hver gang, så ender vi med at begrænse den service mange dommere udfører over for medlemmer i forbindelse med hobbyudstillinger, medlemsmøder mm. Vi håber, at JSC omformulerer dette forslag.

JSCs forslag om afholdelse af adgangseksamen for potentielle dommerelever er vi heller ikke voldsomt begejstrede for. Det er FIFe medlemmerne, der har ansvaret for eleverne under uddannelsen, og derfor er det ikke rimeligt, at medlemmerne ikke har føling med hvordan adgangseksamen foregår. Det giver derimod meget god mening med en central gennemgang af eksamens-papirerne.

Der var en del forslag fra Show Commission (SC) som ikke rigtigt krævede diskussion, eftersom det primært var oprydning, men forslaget om at tilrette reglerne om dyrlægeindtjek gav anledning til en masse diskussion, simpelthen fordi mange havde glemt, at dette blev debatteret sidste år, hvor FD fremsatte forslag om at gøre det klart, at alle katte skulle tjekkes, og da vores forslag faldt, fik ført til protokol, at den gældende fortolkning var, at det var op til udstillingsarrangøren at bestemme om alle eller kun nogle få skulle tjekkes. Forslaget fra SC er blot en præcisering af det, der blev aftalt sidste år.

Mange af de øvrige forslag er ganske ligefremme og gav ikke anledning til diskussion.

Nu skal vi i gang med at tilrette vores forslag om huskat og hvidplettethed, så de forhåbentlig har bedre chance for at gå igennem i morgen, og når det er på plads, så er vi klar til den første GF dag.