FIFeGF2017

FIFeGF2017

Generalforsamling - fortsat hvor vi slap i går

GA dag 2Posted by Bette Lind Fri, May 26, 2017 10:19:49
Vi er nu klar til at forsætte med de øvrige forslag.

g) Proposals regarding the Show Rules

FFB (BR): § 1.11 Permission for judges to officiate at two shows per day - vedtaget

Jeg havde ventet at dette spørgsmål ville være hurtigt afklaret, men diskussionen blev drejet over på udstillingsformater og hensyn til kattene, mens det reelt "kun" drejede sig om hvorvidt dommere måtte dømme på begge af de allerede tilladte 2 udstillinger på én dag.

Felinolog (BY): Annex 2 - Number of certificates, countries and judges for the titles IC/IP - vedtaget

1. DEKZV (DE) proposal 2: § 1.10.j (new) Organiser’s responsibility – judging division of cats - ikke vedtaget

JSC proposal 1: § 1.3 Judges’ undertaking to FIFe - vedtaget
Forslaget blev udsat i går, og er nu omformuleret så det specifikt går på, at dommere ikke må give avlsrettede bedømmelser (avlsgodkendelser).

EKL-Felix (EE): § 2.6.3 Winner Shows – only 1 Winner Show on same weekend - vedtaget
ændret til §2.6.2 og omformuleret en smule.

FFF (FR): § 2.6.3 Breed Best in Show (reduce amount of cats of remaining breeds to 40) - vedtaget

FFG (GR): § 2.6.6 Winner Shows – Mediterranean Winner (inkludering af GR) - vedtaget

CFCA (LV): § 2 (new sub-article) Judges’ participation at the World Show - ikke vedtaget
Generelt var stemningen i salen, at dette skal være op til de enkelte arrangører.

FFM (MX): Annex 4 - Certificates, countries and judges for titles in Asia and Latin America - extension of period - vedtaget

Mundikat (NL): § 2.6.8 (new) / § 1.11. a+b Winner Shows - change of show format - forslaget trukket
Der var en del diskussion om dette forslag, da det blev opfattet som en "degradering" af Winner-shows.

FNFR (RO) § 4.3 The title International Premier 5x CAPIB in 1 country for cats owned by non-breeders - ikke vedtaget
Dette er et spøjst forslag, der vil gøre forskel på kastrater alt efter hvem, der ejer kattene. Der er en del der mener, at det bør være nemmere at udstille flere gange i eget land, før man tvinges ud på udstillinger i udlandet, men det bør være ens for alle. Norge stillede forslag om dette sidste år, hvilket ikke blev vedtaget.

ARCCA (RU) Annex 2 - Number of certificates, countries and judges for the titles IC/IP - vedtaget

SVERAK (SE) proposal 1: Table of faults 7.2 - Deformities of the tail - vedtaget
Omformuleret med tilføjelse af "neuters 10 months or older" - klassereferencer fjernet igen, men resultatet er, at det bliver præciseret, at undtagelsen kun gælder kastrater fra 10 mdr. og op.

HWC/SC proposal 4: § 1.8.c Conditions for an international show – vaccinations - vedtaget
Omformuleret - i den gamle formulering var der risiko for at det kunne tolkes sådan, at alle katte skulle være vaccineret mod rabies for at kunne komme på show. Pointen er, at der kan være forskellige nationale regler, der skal overholdes, og at det er udstillerens ansvar, at sikre sig, at reglerne overholdes. Man kan ikke forvente, at udstillingsarrangøren leverer denne information, selvom de selvfølgelig er meget velkomne til at hjælpe.

SC proposal 1: § 1.4 Distance between shows
Præcisering af, at de 400 km gælder udstillinger arrangeret af forskellige FIFe medlemmer - ikke hvis det er en 2-cert. udstilling arrangeret af en klub jfr. de nye show-formater.

SC proposal 2: § 1.8.b Conditions for an international show – veterinary examination - vedtaget
Dette er en præcisering af den tolkning af den tidligere regel, som blev ført til protokols sidste år på FDs foranledning - den ændrer altså ikke noget, men gør det bare klart, hvordan reglen er.

SC proposal 3: § 1.16 Sending the catalogue - vedtaget

SC proposal 4: § 2.9 Certificates obtained at the World Show and the Winner Shows - vedtaget
Forslaget har været omformuleret et par gange. Det har været ganske svært for kommissionen at få den rette formulering på plads - formålet er at et Winner certifikat skal kunne bruges som det, man til en hver tid har brug for.

SC proposal 5: § 4.9.4 Breed Best in Show - vedtaget
at ikke fuldt anerkendte racer ikke tæller med i de nu 40 katte, der skal være af andre racer i kategorien, når der arrangeres Breed BIS.

SC proposal 6: § 4.9.7 Voting during Best in Show – referee judge - vedtaget
Udvidelse af hvilke dommere, der kan være skille-dommer ved uafgjort afstemning ved Best in Show. Det har pt betydning i kat. 1 og 4.

SC proposal 7: § 6.1.2.e Non-FIFe judges - vedtaget
Tilføjelse til hvad en non-FIFe dommer kan udføre af opgaver.

SC proposal 8: § 6.1.2.g (new) Non-FIFe judges - vedtaget
Tilføjelse om hvor mange gange et FIFe medlem(s klubber) kan have ikke-FIFe dommere til at dømme på deres udstillinger

Dermed er der ikke flere forslag til afstemning i dag.
Men: der er opstået diskussion omkring det første forslag fra bestyrelsen. En delegat har bedt om flere oplysninger om baggrunden for hvorfor bestyrelsen har stillet forslaget. Efter en redegørelse fra formanden, er der kommet forslag om at vende tilbage til dette forslag.

Dette er stillet til afstemning og vedtaget med alm. flertal. Men der kræves kvalificeret flertal for bestyrelsens forslag.

Der er nu en lang diskussion omkring konsekvenser af at fjerne referencen til at være styret af Grand Duchy of Luxembourg’s Civil Code. Men i og med at punktet nu er blevet åbnet, kan bestyrelsen trække forslaget, og dermed genfremsætte næste år.


Der udestår 3 punkter på agendaen:

22. Information on the World Cat Congress (WCC)
- her fik vi et kort indblik i det seneste møde, herunder at man i WCC havde en uoverensstemmelse med WCF, som dog ikke bør få indflydelse på vores daglige arbejde.

23. Miscellaneous
Her fik vi bla. at vide at FFF nu har afbrudt alt samarbejde med LOOF, som lovet på seneste GF i 2016.
Formanden takkede for god debat.

24. Close of the General Assembly

Jeg håber I har haft fornøjelse af at følge med i denne GF, og jeg takker jer for jeres opmærksomhed :-)
Hav en fortsat god fredag og en dejlig weekend.